Kellahti on Satakunnan vuoden kylä 2022!

Hei Kellahden kyläläiset!

Onnea Vuoden Kylä -tittelistä!
Tämän vuoden kilpailussa oli mukana viisi toinen toistaan upeampaa kylää. Voittajaa
valittaessa on huomioitava jokaisen kylän omat vahvuudet ja erityispiirteet. On myös
muistettava, että kylät ovat keskenään hyvin erilaisia kokonsa, sijaintinsa, asukkaidensa,
historiansa ja toimintatapojensa suhteen. On täysin selvää, että jokainen kisassa mukana ollut kylä ansaitsisi palkinnon.

KIITÄMME SEURAAVISTA
+ Toiminta näyttäytyy merkityksellisenä, uusia toimijoita on saatu mukaan
+ Kylän viestintä ja näkyminen ulospäin on esimerkillistä
+ Lukuisia toteutettuja hankkeita, mm. jätteen kierrätys ja defibrillaattori tekivät
erityisen vaikutuksen
+ toimintaa eri-ikäisille
+ Yhteistyö kaupungin kanssa
+ Vaikuttamistoiminta ja asioiden näkeminen positiivisesti (mm. Peittoon edut)
+ Kyläläisten säännölliset muistamiset
+ Kylän esittely oli kattava